Tiger

En Sibirisk Tiger i fångenskap

Sibirisk Tiger

Idag så finner vi tigrar i världens alla hörn men då rör det sig om tigrar i fångenskap. I det fria så lever tigern på olika håll i Asien, men det kan vara svårt att få syn på en tiger i det fria då det här är ett mycket skyggt djur som dessutom snabbt kan fly om man kommer för nära. En del kanske menar att man knappast vill komma nära den här typen av kattdjur som i stort sett inte har några naturliga fiender och det ligger det förstås något i. Tigern är ett rovdjur och även om det är ytterst ovanligt att den närmar sig bebodda områden och ger sig på människor så är det klart att man ska ha respekt för de krafter och naturliga instinkter som tigern har.

Det finns olika underarter av tigrar och bland dessa så finner vi:

  • Bengalisk tiger
  • Malaya tiger
  • Sibirisk tiger
  • Indokinesisk tiger
  • Sumatra tiger

De här arterna är alla hotade på grund av tjuvjakt och på grund av att mänsklig aktivitet försämrar tigerns levnadshabitat. Till dessa underarter så kommer det arter som redan har utrotats och dessa är Balinesisk, Javanesisk och Kaspisk tiger. Det diskuteras om den Sydkinesiska tigern ska anses vara helt utrotad eller inte.

Ett mäktigt djur

En vit Tiger

Vit Bengalisk Tiger

Tigern är ett mäktigt djur som beundras för sin naturliga skönhet och man brukar säga att den Sibiriska tigern är världens största kattdjur. Tigrar har normalt sett ränder och en vuxen tiger har omkring 100 ränder på sin kropp. Pälsen kan vara gulaktig eller orange och det finns också vita tigrar som inte är albinos då de har blåa ögon. En vuxen tiger kan bli nära 3 meter lång och det är framförallt hanarna som blir riktigt stora. Mankhöjden på den Sibiriska tigern kan ligga på omkring en meter medan Sumatra tigrar har en mankhöjd på omkring 70 cm. Vad gäller vikt så varierar även detta beroende på vilken tigerart man talar om så en tiger kan ha en vikt på omkring 100 kg (Sumatra) såväl som på över 200 kg (Bengalisk).

Mer om tigern

Tigerunge

Tigerunge

Tigrar rör sig snabbt och smidigt och kan leva i terräng som är svåråtkomlig. De är duktiga simmare och kan därför leva i mer tropiskt klimat i skogsterräng som kräver förmåga att ta sig över vattendrag. Idag så finns mer än hälften av världens tigrar i Indien, och man har även noterat tigerbestånd i södra Kina och längre söderut i Sydostasien. Den Sibiriska tigern finns förstås i Sibirien, där lever den omkring Amurfloden. På ön Sumatra så finns det också tigrar.

När en hona får ungar så kan det röra sig om en kull med 2-4 tigerungar. Av dessa så överlever i bästa fall 2 då tigerungar i det vilda har många strapatser att ta sig igenom för att bli till vuxna tigrar. Idag så anses alla tigerarter vara utrotningshotade och det görs en hel del för att motverka detta genom utbildning och mer kunskap om vad som påverkar tigerns levnadshabitat på ett negativt sätt.