Puma

Ansiktet på en Puma

Pumans ansikte

Puma heter Cougar på engelska och den har flera olika smeknamn som till exempel bergslejon. På engelska så kallas puman ibland för just puma trots att den heter Cougar så man kan helt klart säga det svenska ordet och bli förstådd då man talar med någon från Nordamerika. Puman räknas som det fjärde största kattdjuret i världen och den ser ut som en stor version av en tamkatt. Det finns fler likheter mellan puman och tamkatten och det är till exempel att puman inte ryter som lejon, istället så spinner den precis som en liten katt.

Puman har en smidig kropp och den har vanligtvis en längd som ligger på mellan 1,5 och 2,5 meter. Man har funnit längre exemplar och då har det rört sig om hanar som blir större än honorna. En hane kan väga upp mot 70 kg medan en hona för det mesta ligger på omkring 45 kg i vikt. Puman är inte farlig för människan, men det kan vara svårt att få syn på detta kattdjur då det är skyggt och ger sig av då människor kommer för nära.

Mer om puman

En Puma

Puma i det vilda

Pumans päls är för det mesta lite gråaktig eller gul i tonen. Det finns även pumor med mer brunaktig päls. Pumans svans har en svart fläck på tippen. Det här är ett kattdjur som man finner i västra Nordamerika, i en mindre region i Florida samt i Sydamerika. Puman behöver skydd och så byte så den söker efter områden där den kan gömma sig i buskage och i tät trädvegetation och där det finns gott om mindre djur. Det diskuteras huruvida en svart panter kan vara en puma. I Nordamerika så finns det de som säger att de har sett en svart puma men det finns också de som säger att det här inte kan stämma och att ögonvittnen måste ha sett fel.

En puma lever omkring 10 till 12 år i det vilda, men i fångenskap så kan den bli över 20 år gammal. En hane kan bli nära 3 meter lång (om man räknar in svansen) medan honans längd som mest når en bit över 2 meter. Honan är dräktig upp till 96 dagar och man har funnit kullar på upp till 6 ungar men det vanligaste är 2-3 ungar per kull. Honan håller sig till en hane medan hanen är polygam. Ungarna diar i 6 veckor varpå de kan äta kött och ta del av de vuxnas byten.

Puman och människan

Puman anses inte vara en hotad djurart då detta kattdjur fortfarande finns i tusentals exemplar. Det är dock så att människor jagar puman som hobby och dessutom så skjuter bönder pumor som kommer för nära och ger sig på bytesdjur. Under 1700-talet så fanns det pumor på USAs östkust men dessa utrotades från regionen av européerna som kom dit för att bosätta sig.