Lejon

Ett stort Lejon

Lejonhanne

Världens näst största kattdjur, efter tigern, är lejonet som med sitt majestätiska utseende ofta kallas för djurens konung. Lejon föds för det mesta i jämna nummer och i varje kull så brukar man få en jämn fördelning mellan honor och hanar. Till skillnad från många andra kattdjur så lever lejonen i flock och även om det är en hane som leder flocken så är det honorna som står för jakten. Något som man kanske inte alltid tänker på är att kullar av lejonungar föds ungefär samtidigt och det beror på att lejonhonorna i en flock synkroniserar med varandra. Det är just detta som gör att ungarna växer upp på ett mycket socialt vis i sällskap av andra lejonungar, och att de på så vis fortsatt förblir en flock.

Mer om lejon

Lejonhonor

Två lejonhonor

Något som är intressant att notera vad gäller lejonungar är att de vid tre månaders ålder består av fler hanar än honor. Det här antas bero på att lejonmamman tenderar att skydda de unga hanarna mer än vad hon skyddar deras systrar. Detta kanske som en förberedelse på det hårda liv som väntar lejonhannen. När lejonhannen är fullvuxen så kan den vara mycket stor. Man har funnit hanar som varit 2,5 meter långa och med en mankhöjd på mer än 1 meters höjd. En fullvuxen hane kan väga omkring 200 kg. Honor är i regel mindre än hanar och de allra största lejonen finner man i Afrika. Asiens lejon är mindre.

Världens tyngsta lejon

Om man ska prata om världens tyngsta lejon så får man se till djurparker för det är nämligen i fångenskap som lejon har blivit som allra fetast vilket givetvis beror på att de i fångenskap inte behöver slåss för föda. År 1970 så hade man i Colchester Zoo i England ett lejon med namn Simba som då vägde omkring 380 kg. Simba var då 11 år gammal och hade kommit till Colchester från Dublins zoo. Kanske var det detta lejon som inspirerade filmmakarna bakom filmen Lejonkungen där huvudlejonet har namnet Simba.

På savannen eller i skogen

En söt lejonunge

Lejonunge

Lejon bor på savanner, i skogar och även i halvöknar. De är inte särskilt bra på att simma, som till exempel tigern och jaguaren, så de undviker fuktiga och täta skogar med vattendrag som inte blir så lätta att ta sig över. Precis som andra djur så är lejonet som aktivast nattetid, men om de blir störda eller då vädret gör det omöjligt att jaga under nattetid så kan de även vara aktiva under dagtid. Lejonen lever i flock och honor stannar för det mesta inom samma flock hela livet medan hanar kan vandra till nya revir. Flocken jobbar tillsammans för att jaga. För att märka ut reviret så använder sig lejonen av avföring och det här är något som andra djur känner igen. Faktum är att djur som lever i områden i Mellanöstern där det inte längre finns några lejon fortfarande skyr denna lukt, de vet instinktivt att den betyder att ett lejon finns i närheten, så man har i vissa områden använt sig av lejonspillning från djurparker för mota bort olika slags djur.

De hanar som vandrar ensamma och som inte ingår i en flock tar ibland sällskap av varandra men de är aldrig lika skickliga på att jaga som flocken och får därför ofta leva av döda djur, as, som de finner. De vandrande hanarna kan ibland utmana ledare av flockar för att försöka överta positionen. Det här leder till en kamp där den som vinner fortsatt kommer att leda flocken.