Jaguar

Jaguar som är trött

Gäspande Jaguar

Jaguaren kallas även för den mäktigaste djungelkatten i Amerika. Den finns i de tropiska delarna av Nord-, Mellan- och Sydamerika. Det är närmast omöjligt att få syn på det här kattdjuret i det vilda för den rör sig ljudlöst och är väldigt väl kamouflerad med en päls som smälter samman med omgivande vegetation. De som har lyckats filma och dokumentera jaguaren i sitt naturliga habitat har fått jobba med många olika kamerastationer spridda över stora landområden och med en stor dos tålamod. Jaguaren jagar under nattetid och vilar på dagen. I och med att den är det främsta rovdjuret i sitt habitat så behöver den inte sova gömd eller med ett öga öppet. De enda som vågar sig på denna katt är nämligen insekterna.

Mer om jaguaren

Jaguar sedd från sidan

Jaguar från sidan

En jaguar kan bli nära 2 meter lång och den kan ha en mankhöjd på omkring 70 cm. Honan är mindre än hanen som kan bli över 100 kg tung. Man har till och med funnit exemplar av jaguarer som var omkring 160 kg tunga så det här kan vara en mäktig katt att möta ute i det vilda. Jaguarens utseende påminner om leopardens men den är större och har ett fläckmönster som förvisso är svart men som skiljer sig från leopardens på så vis att fläckarna är större. Det finns svarta jaguarer men dessa brukar kallas för svarta pantrar. Något annat som skiljer jaguaren och leoparden åt är att jaguaren inte är bra på att klättra. Den kan däremot simma vilket kan vara bra i regnskogen.

Jaguarer finns både i regnskog och på savann och de som lever i regnskogen brukar vara aningen mindre än de som finns på savannen. De riktigt stora jaguarerna finns i Brasilien, i Mato Grosso. För jaguarer så är den täta växtligheten i regnskogen en stor fördel men de kan också trivas bra i områden där det inte finns så gott om träd och buskar.

Jaguarer och deras ungar

Jaguarunge blir lyft av sin mamma

Jaguarmamma lyfter sin unge

Honor och hanar lever inte tillsammans utan möts först då det blir dags för parning. Man kan inte tala om någon särskilt parningstid generellt sett för jaguarerna. Honans dräktighet pågår under omkring hundra dagar varpå hon kan föda en eller två ungar. De här ungarna kommer sedan att födas upp av honan men hanen kan också hjälpa till. Det tar ett till två år för ungarna att bli självständiga och lämna föräldrarna. En vild jaguar kan bli omkring tio år gammal men i fångenskap så har detta kattdjur uppnått dubbelt så hög ålder.

Något som är intressant med jaguarer är att de precis som helt vanliga tamkatter behöver bli av med det hår som de får i sig då de rengör sin päls. Jaguarerna som lever i regnskogen får ordning på detta genom att äta löv som leder till att de kan få upp hårbollarna som de har svalt.