Leopard

En Leopard på marken

Leopard

Du kommer aldrig att höra leoparden närma sig. Det här är ett rovdjur som kan ligga alldeles stilla, väl kamouflerad av gräs och skog, för att på ett kort ögonblick med ett enda språng förflytta sig 6 meter. Det djur som då befinner sig inom räckhåll för leoparden ligger illa till, men leoparder äter inte bara andra mindre djur som till exempel apor, de kan också livnära sig på insekter. Med mjuka fötter och perfekt nattsyn så är leoparden otroligt duktig på att jaga, men den är också jagad för sitt vackra skinns skull.

Det finns fortfarande många leopardstammar i Afrika och i Asien, och trots att tjuvjakt givetvis är ett problem så är det mer problematiskt med habitat som förstörs på grund av människans aktivitet och expansion. På grund av tjuvskyttet som förekommer på flera håll i världen så har leoparden blivit ett svårt djur att se i det vilda då det är mycket skyggt och undviker att komma alltför nära människor.

Var kan man se en leopard?

Om man vill se en leopard i det vilda så är det bästa tipset att uppsöka ett reservat i Sydafrika, på Sri Lanka eller i Tanzania. Här finns det nämligen områden som är kända för att bebos av leoparder. Nu är det dock så att det här rovdjuret är som aktivast under nattetid och det gör att det kan bli lite svårt att få syn på det. Man får ha ett stort tålamod då man väntar för att få se leoparder i det vilda i ett naturreservat, men då djuret väl dyker upp så är det en mäktig känsla för det här är en kraftfull katt som liksom namnet antyder påminner om en korsning mellan lejon och panter.

Är det en leopard eller jaguar?

En liten Leopardunge på jakt

Leopardunge

Leoparden är smidig och kan klättra uppför träd såväl som ta långa språng genom luften men hur vet man att det verkligen är en leopard som man ser och inte en jaguar. De här två kattdjuren påminner ju trots allt en hel del om varandra. En leopard har en päls som är gul och aningen orange och som täcks av svarta fläckar. Fläckarnas intensitet kan variera men de är vanligtvis glesare omkring leopardens huvud. Jaguaren har också samma typ av färg på pälsen men de svarta fläckarna har ett ljusare parti i vilket det finns en svart fläck till. Dessutom så är jaguaren kraftigare byggd än leoparden och den har ett större huvud. Om du är på safari så är det dock inte så svårt att se skillnaden för leoparder och jaguarer lever inte på samma kontinenter!

Är leoparden farlig för en människa?

Ja, en leopard kan vara farlig för människan men det är rätt ovanligt att den attackerar människor. Däremot så är de som bor i områden med leoparder noga med att låsa in sina husdjur under kvällstid då dessa lätt blir byten för denna stora katt. Intressant nog så är det så att det faktiskt finns vissa likheter mellan våra tamkatter och leoparden då de till exempel jagar på samma sätt genom att ligga i bakhåll och överraska sitt byte.